RODO – ochrona danych osobowych

Szanowni Państwo,

jest administratorem Państwa danych osobowych.

Państwa dane przetwarzamy w celu obsługi zapytania i umożliwienia nam kontaktu z Państwem np. drogą elektroniczną, telefonicznie, drogą pocztową. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i lit. f RODO do czasu cofnięcia zgody lub czytelnego dla nas zamknięcia rozmów z Państwem, nie dłużej jednak niż do czasu zrealizowania celu przetwarzania. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane usługodawcom zewnętrznym przetwarzającym informacje dla Nas, w tym podmiotom świadczącym obsługę prawną i IT, usługi hostingowe, operatorom pocztowym (kurierom) i innym osobom, którym została zawarta umowa powierzenia przetwarzania. Nie będziemy przetwarzali Państwa danych osobowych w sposób automatyczny, jak również nie będą one przez nas profilowane.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo wniesienia sprzeciwu czy skargi do organu nadzorczego gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi zapytania.